TRAQ-sertifisering

Tree Risk Assessment Qualification
- TRAQ 
- Et system for risikovurdering av trær

I 2022 ble det holdt TRAQ-kurs 20-22. april. 

Bedømming av risikotrær blir mer og mer aktuelt for alle som forvalter trær. Som trepleier eller arborist er det derfor viktig å vite hvilke faktorer som påvirker et tre som skal klassifiseres som et risikotre, samt hvilke tiltak som må gjøres for å forminske risikoen. 

Norsk Trepleieforum fasilliterer derfor kurset i TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification), som er et system for bedømming av risikotrær. TRAQ er et system som ar laget og gjennomføres av ISA (International Society of Arboriculture). Kursen eies av ISA, som bestemmer over kursets innhold, og hvem som får gjennomføre kurset. TRAQ bygger på en kvalitativ metode hvor risiko kategoriseres fra lav til meget høy risiko. Kursen gjennmføres over en periode på tre dager, hvor det de to første dagene er fokus på å lære hvordan TRAQ fungerer. Og kurset avsluttes dag tre med en test. Etter bestått test blir man TRAQ-sertifisert.  For å klare å gjennomføre kurset er det viktig at man leser igjennom litteraturen i forkant, og studerer ordlisten nøye. Om man kan ordene før kurset får man langt større nytte av selve kurset. 
Mer informasjon kan du finne på ISAs hjemmeside. 

 

OBS: Etter tilbakemelding etter kurset i 2022 presiseres følgende: TRAQ er et system for risikovurdering av trær. TRAQ-kurset er ikke et generelt kurs i risikovurdering av trær, men et kurs i bruk av ISAs TRAQ-system. Både kurset og eksamen holdes på amerikansk-engelsk, og det krever forståelse av tekniske faguttrykk på engelsk, samt god forberedelse i tilsendt faglitteratur for å bestå eksamen. Eksamen kan ikke oversettes da det er engelsktalende representanter fra ISA som står bak systemet, det faglige tilbudet og vurderingen av eksamen. 

 

NTF har valt å samarbeide med kursholder Don Picker. Picker har over 34 års erfaring som arborist, og har undervist i TRAQ i USA siden sent på 70-tallet. Siden 2003 har han hatt sitt virke i rundt omkring i Asia for store populasjoner med trær; i Hong Kong jobber han nå jevnlig med vernede trær, kjent som "Old & Valuable Trees (OVT)


SPRÅK

Kurset holdes og forvaltes av ISA, og er derfor på engelsk. Dette inkluderer både kurslederens språk, samtlig litteratur og den skriftlige prøven.

 

KVALIFIKASJONSKRAV

ISA har satt opp noen krav til grunnleggende forkunnskap for å få gjennomføre TRAQ-kurset. Norsk trepleieforening har ingen rettighet eller mulighet til å bedømme hvem som oppfyller disse kravene. Denne beslutningen tas utelukket av ISA. ISA krever dokumentert utdanning i minst fire av de fem følgende områdene: 

- Grunnkunnskap om treets biologi, spesielt relatert til anatomi, trestruktur, funksjon og nedbrytning. 
- Kunnskap til å identifisere de mest kjente tresortene i vårt område. 
-  Kunnskap om trepleie, inkludert beskjæring, sikringssystemer. 
- Kunnskap til å bedømme treets helse, og kunne diagnostisere biotiske og abiotiske skader som er vanlige i vårt område. 
- Basiskunnskap innen jordkjemi og lokale jordforhold. 

ISA har forhåndsgodkjent følgende utdannelser: 
- FUA fra Fagskolen i Hordaland 
- ISA Certified Arborist® or ISA Board Certified Master Arborist® 
- ETW - Europan Treeworker

ISA har også godkjent en rekke andre sertifiseringer som du finner i Infoheftet om TRAQ (trykk her)
 
Om du ikke har en av disse utdanningene eller sertifiseringene er det ditt eget ansvar å få dispensasjon fra ISA, ved å fylle ut ISAs skjema, og få deres godkjennelse i forkant av kurset. Alle dispensasjoner må være oppfylt FØR du melder seg på kurset. 

Norsk Trepleieforum har tidligere hjulpet til med denne kontakten med ISA, men da dette har vært svært tidkrevende og utfordrende på grunn av ulik håndtering hos ISA har vi nå besluttet at all denne kontakten må gå direkte mellom ISA og deltakeren. 

Skjema kan lastes ned her

Som en hjelp til prosessen er har vi laget skjemaer med ferdig utfylte tekster for noen av utdannelsene som tidligere har kvalifisert, eller som vi mener kan kvalifisere. Men vi tar ikke ansvar for ISAs håndtering av søknaden, og du må selv ta ansvar for at informasjonen i skjema stemmer overens med din utdanning. 

Skjemaene oppdateres løpende ettersom de er klare: 

B Skogfag (NMBU)

B Plantvitenskap/Grøntmiljø (NMBU)

Landskapsingeniør (NMBU)

Landskapsarkitekt  (NMBU) 

Materiell

Når TRAQ-tabellene er ferdig oversatt og godkjent legger vi de inn her.