ISA sertifisering

International Society of Arboriculture (ISA) tilbyr seks forskjellige sertifiseringer. ISA-A, ISA-B, ISA-M, ISA-U, ISA-T, TRAQ. I Norge er ISA-A og TRAQ som er mest brukt. 

Mer om sertifiseringene:

ca Small

ISA-A

ISA Certified Arborist

Dette er den vanligste sertifiseringen for arborister, og rundt 40 stk har denne i Norge (33 000 har den over hele verden)

Påmeldingen til eksamen gjøres direkte via ISA sine hjemmesider, www.isa-arbor.com

Dette er en sertifisering for personer som arbeider profesjonelt med trær. Arborister som arbeider som forvaltere, anleggsgartnere, trepleiere, innen rådgivningsbransjen etc. Og man må kunne vise til tre års relevant erfaring for å få tatt eksamen. Eksamen består av en teoretisk test med flervalgsspørsmål. Den kan tas på et Pearson test-senter, som det finnes et av i Oslo. Språk et er engelsk. for mer informasjon se: www.isa-arbor.com

Sertifiseringen varer i tre år, men igjennom de tre årene må den holdes ved like ved å oppnå 30 timer såkalte CEU poeng. Dette får man ved å delta på kurs, konferanser, svare på spørsmål i Arborist News etc.


Pris for å avlegge eksamen i Norge: kr 3.000,-
Resertifisering i Norge, pris kr 1.500,-
Det finnes støtteordninger og stipend man kan søke på, se ISA sine hjemmesider og Tre Fund.

 

TRAQ

Tree Risk Asessment Qualification.

Gjennomføring organiseres av NTF Norge med jevne mellomrom. Se vår kurskalender for å se neste mulige sertifisering. Testen dokumenterer at arboristen har evnen til å vurdere risiko ved hvert enkelt tre. Mer om innholdet her

I Norge har vi 33 stk som har TRAQ-sertifisering (7500 over hele verden). TRAQ er gyldig i fem år av gangen. 

Mer info her

 

ISA-B

ISA Board Certified Master Arborist

Kun en i Norge. 800 verden over. 

Mer info her

 

muni small  

ISA-M

ISA Certified Arborist Municipal Specialist. 

Mer info her


 util Small   

ISA-U

ISA Certified Arborist/ Utility Specialist

Mer info her

 

tw Small    

ISA-T

ISA Certified Tree Worker with Aerial Lift or Climbing specialization. 

Mer info her og her

 

PÅMELDING
Ønsker du å ta en eller flere av disse sertifiseringene i Norge gjøres dette (med unntak av TRAQ) ved å søke direkte hos ISA, via følgende nettside: http://www.isa-arbor.com/Credentials/Apply-Now/Apply-for-Eligibility. ISA har samarbeid med eksamenssentre som gjør at du kan ta eksamen i Oslo.

VEDLIKEHOLD AV CEU POENG
Sertifiseringene må holdes ved like gjennom CEU poeng som man opparbeider seg gjennom å delta på kurs, konferanser, svare på spørsmål i Arborist news etc.
Du kan vedlikeholde CEU poengene på følgende måter:

  • Direkte gjennom ISA sine hjemmesider.
  • Fylle ut dette skjema og sende det in til NTF for forhåndsgodkjennelse

For mer informasjon se her!