Til alle som skal søke om resertifisering av ETW i år:

Frist for innsending av søknad er 1. november 2022. Grunnet korona og at det har vært vanskelig å delta på relevante kurs under pandemien gjelder det i år noen unntak. 
Mer info her

Sample title

NM i treklatring 7. mai 2022 Gamlebyen i Fredrikstad

NM i Treklatring er nå åpent for registrering! Både for deltakere, og for frivillige!
Les mer, og meld deg på her

Sample title

Temakveld i Botanisk Hage med Andreas Løvold 7. april 2022

Bl med på en kveld i Botanisk hage med Andreas Løvold. 
Tema for kvelden: Trær & risiko i praksis. 
Meld deg på her

Sample title
Feature Media

Vi har VAT19 på lager!

Den nyreviderte VAT-normen VAT19-verdisetting av trær, er på lager i NTFs  bokhandel. VAT19 er utarbeidet med et mål om å en mer ensartet rettspraksis, samt rimelige og realistiske erstatninger ved verdisetning af trær. Den er utarbeidet av en faglig arbeidsgruppe og vedtatt av åtte faglige organisasjoner. Normen er inspirert av den amerikanske 'Guide for Plant Appraisal'.

Feature Media

Verdenskongress i Malmø og VM i København i 2021 er utsatt til 2022

Sample image
Finn en Arborist

En arborist med medlemskap i NTF sikres tilgang til gode kurs og kvalifiseringer.   
Trenger du en arborist? 

Sample image
Bli medlem i NTF

Vil du ha tilgang til kurs, spesialpriser på arrangementer, medlemsskap i ISA eller markedsføring på denne siden?

Sample image
Hva skjer i NTF?

NTF har flere ulike arrangementer på plakaten i løpet av året. Vi annonserer også andre aktuelle arrangementer. 

 

Sjekk ut NTFs bokhandel!

Sample title

Bøkene til Ed Gilman er på lager!

De to bøkene: "an illustrated guide to Pruning" og "Structural Pruning" kan nå bestilles i nettbutikken.

done

An illustrated guide to Pruning

Ved hjelp av detaljerte bilder, tegninger og eksempler vises beskjæringsteknikkene du trenger for å gi treet de beste forutsetninger for utvikling de første 25 av treets leveår. Bestill boken her

done

Structural Pruning

Beskriver en tilnærming til beskjæring for å få frem en sterk trestruktur som støtter kronen, reduserer risikoen for skader, forlenger treets liv og de miljømessige fordelene treet bidrar til og reduserer kostnadene til reparasjoner i fremtiden. Bestill boken her

Sample title

NTF er en ideell organisasjon

NTF er en ideell organisasjon med overordnet formål å bedre vilkårene for trær i tettstedsmiljø og kulturlandskap. Utviklingen i samfunnet medfører nye utfordringer for trærne i våre nærmiljø. Mange med tilknytning til trær er bekymret for trær i menneskepåvirkede omgivelser. Det foregår store utbyggingsprosjekter med stadig mer avanserte tekniske løsninger. Samtidig er folks miljøbevissthet og interesse for grønne verdier økende.

NTF Ressursgrupper

NTF er et viktig forum for faglig utveksling og nettverksbygging, som sørger for at alle som har et profesjonelt forhold til trær i by og tettsted kan være med å utvikle faget for framtiden.
Sterke grupper kan argumentere for massive tekniske løsninger som ikke prioriterer trærs vilkår. Da kan det være godt å ha støttespillere som kan bidra med hjelp for å oppnå større forståelse hos beslutningstakere og opinion for trærnes vekst.

NTF - et viktig møtested

Gjennom medlemskapet i NTF skjer tverrfaglige møter mellom planleggere og formgivere, forvaltere, planteprodusenter og arborister. Her får du anledning til å være med på alle NTF sine lokale arrangement, det være seg fagdager, markvandringer, diskusjonskvelder eller klatremesterskap. Medlemskapet gir også tilgang til NTF sine landsdekkende konferanser og til utdanning og sertifisering av trepleiere.