32 83 10 10 post@trepleieforum.no

 

Velkommen til NTF Årsmøtekonferanse 2018.

 

8-9 mars i Oslo, Felix konferansesenter

 

Årets konferanse foregår på Felix konferansesenter på Aker Brygge. Bryggegangen 3.

Vi har i år flere spennende foredragsholdere.

På dag vil en Dr. Ed Gilman, Professor, University of Florida følge oss gjennom hele dagen. Hans presentasjoner vil foregå på engelsk. Han har over 25 års erfaring med forskning og undervisning på trær. Ed Gilman har jobbet med arborister, konsulenter, landskapsarkitekter, planteskoler og forvaltere. I løpet av hans foredrag vil du få kunnskap om bl.a. bedre bestille og utføre riktig beskjæringsarbeid.

På dag to har vi en sammensetning som strekker seg fra ny Norsk standard om planteskolevarer ved Hanne Wells. Morten Mellbye fra Mellbyes planteskole. Vi får en orientering fra Nordisk fond for bytrær. John Parker, tree officer, kommer fra London. Vicky Bengtsson snakker om veteranisering. Sigrid Sandberg, forfatter av Treboka vil begeistre oss med historier om trær. Og Andreas Løvold vil gjennomgå grunnlaget for felling av trær. Spesiellt spennende for dere som arbeider med klatreparker vil et innlegg fra Københavns Universitet være. De har forsket på ulike måter å feste forankringer i trær og funnet ut hva som gir mest og minst skade. Se gjerne en kort artikkel på: http://www.grontmiljo.dk/numre/2017/gm917.pdf side 10

Som vanlig vil det avholdes årsmøte i samme lokale på dag 1. klokken 17.

Middag avholdes på samme sted klokken 19 og koster kr 498

 Scandic Solli har ledige rom og kan tilby 1150,- pr rom, ta kontakt med  Kristina Bruun på kristina.bruun@scandichotels.com

 

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-solli

 

 

Dag 1

Program

Dag 2

Program

08.30

Velkommen og presentasjon av utstillere

09.00

Hanne Wells, Standard Norge.

NS 4400 Planteskolevarer – Krav til kvalitet, sortering, bunting og merking.

09.00

Dr. Ed Gilman, Professor, University of Florida.

How Trees Grow in Urban Landscapes

09.30

Morten Mellbye, Mellbyes Planteskole

Arbeidet vi gjør i planteskolen for å sikre at vi får sunne trær som skal trives i våre parker og langs veier.

10.00

Dr. Ed Gilman, Professor, University of Florida.

Pruning Cut types

10.00

Nordisk fond for bytrær ved Helene Georgsen Berger og Ingjerd Solfjeld.

Kristina Hatlevoll presenterer bacheloroppgave om plantevalg i Bygdøy allé

11.00

Pause

10.30

Pause

11.30

Dr. Ed Gilman, Professor, University of Florida.

Developing a Sustainable Canopy

11.00

John Parker, London tree officer

A presentation about tree officers and tree management in London

1300

Lunsj

1200

Vikki Bengtsson. Pro Natura-Veteranisering av trær. Using tools instead of time.

1400

Dr. Ed Gilman, Professor, University of Florida.

Effects of Pruning Methods on Tree Survival in Storms- mature include wind research and reduction

1300

Lunsj

14.00

Sigri Sandberg,

Forfatter av Treboka

15.00

Pause

14.30

Iben M. Thomsen/Simon Skov. Københavns Universitet.

 Borr i veden, men beskytt barken. Nytt arbeid om installasjoner i trær, klatreparker

15.30

Dr. Ed Gilman, Professor, University of Florida.

Writing Pruning Specifications

15.15

Andreas Løvold, botanisk hage NHM

Unngå å felle trær på feil grunnlag

 
Påmelding - NTF Årsmøtekonferanse 2018

 

NTF er en ideell organisasjon.

NTF er en ideell organisasjon med overordnet formål å bedre vilkårene for trær i tettstedsmiljø og kulturlandskap. Utviklingen i samfunnet medfører nye utfordringer for trærne i våre nærmiljø. Mange med tilknytning til trær er bekymret for trær i menneskepåvirkede omgivelser. Det foregår store utbyggingsprosjekter med stadig mer avanserte tekniske løsninger. Samtidig er folks miljøbevissthet og interesse for grønne verdier økende.

NTF RESSURSGRUPPER


NTF er et viktig forum for faglig utveksling og nettverksbygging, som sørger for at alle som har et profesjonelt forhold til trær i by og tettsted kan være med å utvikle faget for framtiden.

Sterke grupper kan argumentere for massive tekniske løsninger som ikke prioriterer trærs vilkår. Da kan det være godt å ha støttespillere som kan bidra med hjelp for å oppnå større forståelse hos beslutningstakere og opinion for trærnes vekst.

NTF har som mål å gi støtte, kompetanse, relevant informasjon, råd og støtte til de ulike resursgrupper om de krav og skjøtselsbehov ulike treslag har for å kunne vokse og utvikle seg i ulike miljø.

NTF ET VIKTIG MØTESTED

Gjennom medlemskapet i NTF skjer tverrfaglige møter mellom planleggere og formgivere, forvaltere, planteprodusenter og arborister. Her får du anledning til å være med på alle NTF sine lokale arrangement, det være seg fagdager, markvandringer, diskusjonskvelder eller klatremesterskap. Medlemskapet gir også tilgang til NTF sine landsdekkende konferanser og til utdanning og sertifisering av trepleiere.