Nyheter

Førstehjelpskurs i Bergen i regi av NTF Vest - 27. september 2023 

  - mer informasjon

ETW eksamen arrangeres 20.10.23, påmelding her: 

  - påmelding

NTF årsmøtekonferansen 2024 arrangeres i Larvik 7.- 8 mars  på Bølgen kulturhus, hold av dagene 

  - se Ullebergeika, Larvik på Wikipedia

Tidligere nyheter

ARB CAMP - Kristiansand - 25.- 27 august 2023 

  - mer informasjon

VETcert - Horten - Dato for eksamen: 17. august 2023 

  - mer informasjon

Historiske eiketrær i de spanske skoger. Studietur til Baskerland og Navarra. 13. – 16. juli 2023.

  - mer informasjon

Trær & risiko i praksis med Andreas Løvold, Botanisk hage 9.mai 2023

  - mer informasjon

NM i Treklatring 21.-23. april 2023

  - mer informasjon

Informasjon

Norsk Standard for verdivurdering av trær på høring fram til 20. april 2023

  - mer informasjon

Ny klassifisering for deler av Sorbus- slekta skriver park&anlegg , botaniske navn er altså heller ikke skrevet i stein (2022)

  - mer informasjon

NTFs bokandel

  - se her
Finn en Arborist

En arborist med medlemskap i NTF sikres tilgang til gode kurs og kvalifiseringer.   
Trenger du en arborist? 

Bli medlem i NTF

Vil du ha tilgang til kurs, spesialpriser på arrangementer, medlemsskap i ISA eller markedsføring på denne siden?

Hva skjer i NTF?

NTF har flere ulike arrangementer på plakaten i løpet av året. Vi annonserer også andre aktuelle arrangementer. 

NTF er en ideell organisasjon

NTF er en ideell organisasjon med overordnet formål å bedre vilkårene for trær i tettstedsmiljø og kulturlandskap. Utviklingen i samfunnet medfører nye utfordringer for trærne i våre nærmiljø. Mange med tilknytning til trær er bekymret for trær i menneskepåvirkede omgivelser. Det foregår store utbyggingsprosjekter med stadig mer avanserte tekniske løsninger. Samtidig er folks miljøbevissthet og interesse for grønne verdier økende.

NTF Ressursgrupper

NTF er et viktig forum for faglig utveksling og nettverksbygging, som sørger for at alle som har et profesjonelt forhold til trær i by og tettsted kan være med å utvikle faget for framtiden.
Sterke grupper kan argumentere for massive tekniske løsninger som ikke prioriterer trærs vilkår. Da kan det være godt å ha støttespillere som kan bidra med hjelp for å oppnå større forståelse hos beslutningstakere og opinion for trærnes vekst.

NTF - et viktig møtested

Gjennom medlemskapet i NTF skjer tverrfaglige møter mellom planleggere og formgivere, forvaltere, planteprodusenter og arborister. Her får du anledning til å være med på alle NTF sine lokale arrangement, det være seg fagdager, markvandringer, diskusjonskvelder eller klatremesterskap. Medlemskapet gir også tilgang til NTF sine landsdekkende konferanser og til utdanning og sertifisering av trepleiere.

Online brukerinformasjon

Du kan registrere og vedlikeholde din brukerinformsjon som NTF medlem, arborist eller som bokhandel-kunde her. 

Bli medlem i NTF

Vil du ha tilgang til kurs, spesialpriser på arrangementer, medlemsskap i ISA eller markedsføring på denne siden?