Velkommen til Norsk Trepleieforums Åsmøte-webinar!

Dette blir en dag med kunnskap om sykdommer og skadedyr på trær. 

Programmet varer fra kl 9-15, med pauser underveis. Kl 17 samme dag blir det årsmøte i NTF.

Program: 

08:45-09:00 Oppmøte og Velkommen til NTF webinar 2022
   
09:00-09:45 Iben Margrete Thomsen (Copenhagen Uni)
  Topic: Pleie av skadede trær / Caring for damaged trees
  Er tradisjoner og estetikk viktigere enn treets biologi? / Are traditions and aesthetics more important than tree biology?
  Should we always remove damaged branches?
  Questions and discussion 15 mins
   
10:00-10:15 Pause
   
10:15-11:00 Iben Margrete Thomsen (Copenhagen Uni)
  Topic: Sygdomme af betydning for forvaltning af bytræer
  Horse chestnut bleeding canker and ash dieback, are these to be removed or retained?
  Spm og svar 15 mins
   
11:15-11:30 Pause
   
11:30-12:15 Paal Krokene (Norsk institutt for bioøkonomi)
  Topic: Barkbiller, blåvedsopp og bartrær, særlig hvordan trærne forsvarer seg mot angrep
  Spm og svar 15 min
   
12:30-13:30 Lunsj
   
13:30-14:15 Jan Stenlid (Swedish Pathologist)
  Topic: Parasitic and Saprophytic states of fungus and the relationship to tree stability for example Spongipellis Spumeus
  Spm og svar 15 min
   
14:30-14:45 Pause
   
14:45-15:30 Jan Stenlid (Swedish Pathologist)
  Topic: A more in depth look at common fungus on Salix and and Prunus: Phellinus and Fomitiporia punctata
  Spm og svar 15 min
   
15:15-17:00 Middagstid
   
17:00-18:00 NTF Årsmøte 2022 -