NM i Treklatring 2022 blir gjennomført 7. mai i Fredrikstad. mer info kommer.