Det planlegges en kurskveld i August. Vi kommer tilbake med mer informasjon.