For å kunne gå opp til  ETW-eksamen trenger vi følgede fra deg: 
 
Vi trenger dokumentasjon på:
  • Førstehjelpskurs av minimum en dags varighet. Førstehjelpskurset må være tatt i løpet av de to siste årene.
  • Dokumentert opplæring på redningsøvelse av skadet klatrer.
  • Attest for dokumentert opplæring i motorsagbruk (mer info her)
  • Praksis fra trepleierelatert arbeid på minimum ett år. (Skjema lastes ned her)
  • Egenerklæring (Skjema lastes ned her)
  • Forsikringsbevis 

Disse kravene er å forstå som absolutte. 

Opplastning av filer gjøres her senest 15. august 2020 (filnavnet må inneholde navn, og type dokumentasjon)

NB! Samme frist gjelder for innbetaling av eksamensavgift.
Kandidater som ikke har betalt eller sendt inn de nødvendige attestene innen oppgitte frister vil bli avvist. Ved for sen innbetaling påløper et gebyr på 500 kr.

Merk: Kandidatene vil bli testet i bruk av motorsag ved å praktisere noen snitt for å vise sikkerhet og teknikk. For mer informasjon om elementene som skal vurderes klikk her. 

Vi ber deg også svar på spørsmålene i skjemaet under: