Utskrift

 Årsmøtekonferansen 2018 

Forfatter: Tittel:  
Kristina Hatlevoll
Bacheloroppgave om plantevalg i Bygdøy allé. PDF fil 4 Mb
John Parker
London Tree Officer
A presentation about tree officers and tree management in London.

 PDF fil5 Mb

Morten Mellbye
Mellbyes Planteskole
Arbeidet vi gjør i planteskolen for å sikre at vi får sunne trær som skal trives i våre parker og langs veier. PDF fil 4 Mb
Hanne Wells
Standard Norge
NS 4400 Planteskolevarer – Krav til kvalitet, sortering, bunting og merking.  PDF fil10 Mb
Simon Skov
Københavns Universitet
Bor i veden, men beskytt barken. Nytt arbeid om installasjoner i trær, klatreparker. PDF fil6 Mb
Helene Georgsen Berger / Ingjerd Solfjell
Nordisk fond for bytrær ved Helene Georgsen Berger og Ingjerd Solfjeld. PDF fil 1 Mb
Andreas Løvold
Botanisk hage NHM
Unngå å felle trær på feil grunnlag.

PDF fil22 Mb

Vikki Bengtsson
Pro Natura
Veteranisering av trær. Using tools instead of time.  2 MbPDF fil

 

 Årsmøtekonferansen 2017

Forfatter: Tittel:  
Tore Næss
Bymiljøetaten, Oslo Kommune
Bystrategien PDF fil 4 Mb
Sarah Skouen
Bergen Kommune
Oslo Kommune

Hensyn og beskyttelse av trær i plan og regulering

Juridisk beskyttelse av trær i Oslo

 PDF fil4 Mb

Tore Næss
Bymiljøetaten, Oslo Kommune
Bystrategien PDF fil 4 Mb
Pepe Gonzales Plaza og Falke Omdal
Stavanger Kommune

Et av Norges største treflyttingsprosjekt - hvorfor og hvordan

 PDF fil4 Mb
Lars Christensen
København Kommune
Trær under press PDF fil 4 Mb
Atle Håbjørg

Plantekvalitet og planting av trær

Svartelisting av nærmiljøtrær

Trær vi planter for våre etterkommere

PDF fil 14 Mb
Bymiljøetaten Oslo Kommune Svar på spørsmål fra salen PDF fil 0.5 Mb
Isabella Børja
NIBIO

 

Underjordisk nettverk i norske skoger

 

 4 MbPDF fil

 

Årsmøtekonferansen 2012

Forfatter: Tittel:  
Andrid Solaas Innset
Hjeltnes fagskule
Arboristutdanningen på Hjeltnes – det første kullet er nå ferdig! PDF fil 4 Mb
Karen Holst
Landskapsarkitekt
”Langegårdsalleen, med behov for pleie” PDF fil 14 Mb
Iben M. Thomsen
Skov & Ladskap KU
Hvordan skapes risikotrær?
Hvilke sopper skal man kjenne til?
PDF fil 0.5 Mb
Steen & Lund Vi bygger grønne rom PDF fil 11 Mb

 

 Årsmøtekonferansen 2011

Forfatter: Tittel:  
Fiona Cambell PhD, FdSc (Arbor)
Leder Svensk Trepleieforening
The Biological Clock PDF fil 5 Mb

 

Årsmøtekonferansen 2010

Forfatter: Tittel:  
  Beskjæring av trær fra planteskole til grøntanlegg
Andrid Insett
Hjeltnes Gartnerskole
Ny Arboristutdanning
Erik Solfjeld
arborist i Oslo kommune Friluftsetaten
Knutekolling
Per H. Salvesen
førsteamanuens. Arboretet og Botanisk hage UIB
Fremmede planter - til berikelse eller forbannelse?
Bernt-Håvard Øyen
Norsk institutt for skog og landskap
Gammel og ny norsk svarteliste - hva skjer?
Jan Ove Stand
Bergen Kommune
Formskjæring av trerekker i Strømgaten i Bergen
Harald Olav Aksnes
Gimle planteskole
Beskjæring av trær i produksjon - erfaring fra Vestnorge
Tore Seim
leder av Norsk Planteskolelag
Nye strategier for oppbyggingsbeskjæring i norske planteskoler
Ingjerd Solfjeld
Statens vegvesen, region øst
Oppbyggingsbeskjæring på anbud “Case study” fra Fornebu
Klikk her for tilhørende tekst
PDF fil 3 Mb

 

Årsmøtekonferansen 2009 

Forfatter: Tittel:  
Glen J. Read Trepleie og bevaring av gamle trær. PDF fil 2,7 Mb
Helene Bugge Verdien av parker og grøntanlegg. PDF fil 1,3 Mb
Margrethe Geelmunden Kamp om grønne områder PDF fil 2,2 Mb
Tore Næss Offentlige trær i retten – Noen eksempler fra Oslo PDF fil 1,5 Mb
Halvor Solheim Råte i levende trær PDF fil 0,4 Mb
Prof. Dr. Francis W.M.R. Schwarze Wood inhabiting fungi – friends or foe? PDF fil 7 Mb
Prof. Dr. Francis W.M.R. Schwarze Host fungus interactions PDF fil 8,2 Mb
Prof. Dr. Francis W.M.R. Schwarze Trichoderma PDF fil 1,1 Mb
Prof. Dr. Francis W.M.R. Schwarze Wood decay under the microscope PDF fil 8,6 Mb
Mark Schubert, Siegfried Fink,
Francis W.M.R. Schwarze
In vitro screening of an antagonistic Trichoderma strain again wood decay fungi PDF fil 2,1 Mb
Mark Schubert, Siegfried Fink,
Francis W.M.R. Schwarze
Field experiments to evaluate the application of Trichoderma stain (T-16603.1) for biological control of wood decay fungi in trees PDF fil 5,3 Mb

 

Årsmøtekonferansen 2008

Forfatter Tittel  
Ingjerd og Erik Solfjeld Oppbyggingsbeskjæring PDF fil 8,4 Mb
Terhi Pousi
Foto: Ole Billing Hansen.
Sopputstillingen på årsmøtekonferansen Fotoalbum
Trine Hellan Pærebrann på vestlandet