Sopputstillingen på årsmøtekonferansen i Rosendal 2008
 
Terhi Pousi har samlet inn soppene og stod for utstillingen, fotograf: Ole Billing Hansen.
 
   
Brunråte
Brunråte
    Flatkjuke
Flatkjuke
  Hvitråte
Hvitråte
Orekjuk
Orekjuk
 
Bjørkemusling
Bjørkemusling
    Rødvorte
Rødvorte
  Kullskorpe
Kullskorpe
Ragglærsopp
Ragglærsopp
 
Sinoberkjuke
Sinoberkjuke
    Eikemusling
Eikemusling
  Silkekjuke
Silkekjuke
Vedmusling
Vedmusling
 
Storkjuke
Storkjuke
    Duftkjuke
Duftkjuke
  Honningsopp
Honningsopp
Raggkjuke
Raggkjuke
 
Knivkjuke
Knivkjuke
Lønnekjuke
Lønnekjuke
Lakk-kjuke
Lakk-kjuke
Rotkjuke
Rotkjuke
Rotkjuke
Rotkjuke
  Kreftkjuke
Kreftkjuke
Rødrandkjuke
Rødrandkjuke
 
Teglkjuke
Teglkjuke
    Ospeildkjuke
Ospeildkjuke
  Plummekjuke
Plummekjuke
Lautrekreft
Lautrekreft
 
Knuskkjuke
Knuskkjuke
    Svovelkjuke
Svovelkjuke
  Gulrandkjuke
Gulrandkjuke