Ønsker du å være sponsor på våre arrangementer?

I løpet av året gjennomfører vi flere arrangementer for både medlemmer, og andre utøvende arborister. Som utstiller/sponsor vår du vist deg frem for for en gruppe som har stort fokus på å holde seg oppdatert innen faget sitt, samtidig som du får mulighet til å støtte vårt arbeid. 

For å gjøre det enkelt tilbyr vi to ulike sponsorpakker, hvor en er en profileringspakke for NTF igjennom hele året, og en er en utstillerpakke for Årsmøtekonferansen som avholdes en gang pr år. Ønsker du andre tilpasninger, eller ønsker du å være sponsor på NM eller ARB-camp er dette også mulig. Ta gjerne kontakt for en prat om disse mulighetene. 

Sponsorpakke 1 - Helårssponsorat 
Kr. 10.000

- Logo på forsiden til trepleieforum.no  
- Logo i alle utsendte nyhetsbrev 
- Logo på 300 stk av et produkt utdelt på alle våre arrangementer (eks. fra 2019: nett). 

Sponsorpakke 2 - Årsmøtekonferansen. 
Kr. 10.000

- Utstillerplass på konferansen 
- Logo på informasjons-nettsiden om Årsmøtekonferansen. 
- Logo i trykket program som deles ut under konferansen. 
- Logo i utsendelser vedr. arrangementet.
-  Mulighet for å presentere seg i innledningen av arrangementet. 

Årsmøtekonferansen hadde i 2019 ca 140 deltakere. I 2018 var det ca 160.