Som medlem i Norsk Trepleieforum får du: 
- Spesialpriser på alle våre kurs og arrangementer
- Stemmerett på årsmøtet
- Om du har noen av våre godkjente sertifiseringer, blir du som personlig medlem søkbar under «finn en arborist» på vår side. Dette er en side som det henvises til over hele landet ved søk etter arborister. Ved firmamedlemsskap blir firmanavnet søkbart.
- Bidra til at NTF opprettholder sin virksomhet, og har mulighet til å gi deg et godt kurstilbud, og tilby møteplasser for utførende arborister.
- I tillegg får du ved medlemsskap i ISA ta del i deres fordeler. Det kan du lese mer om her.

NTF er en en nullprofitt-organisasjon, hvor det legges inn mange frivillige arbeidstimer. Vårt mål er kun å gi bransjen et best mulig tilbud.

Priser og medlemskap:
Personlig medlemskap i NTF kr. 600,- pr år

Personlig medlemskap i NTF og ISA inkl. tidsskrifter kr. 1.350 pr år

Etat / firma medlemskap i NTF og ISA inkl. tidsskrifter (gir rabattert pris for inntil 5 personer på arrangementer i regi av NTF) kr. 3.100,- pr år

Studentmedlemskap i NTF og ISA inkl. tidsskrifter kr. 400,- pr år

Registrer deg som medlem - se her