Hva får du som medlem av Norsk Trepleieforum?
   - Spesialpriser på alle våre kurs og arrangementer
   - Stemmerett på årsmøtet
   - Din bedrift blir søkbar på «finn en arborist» på vår side. Dette er en side som det henvises til over hele landet ved søk etter arborister.
   - Bidra til at NTF opprettholder sin virksomhet, og har mulighet til å gi deg et godt kurstilbud, og tilby møteplasser for utførende arborister.
   - I tillegg får du ved medlemsskap i ISA ta del i deres fordeler. Det kan du lese mer om her.

NTF er en en nullprofitt-organisasjon, hvor det legges inn mange frivillige arbeidstimer. Vårt mål er kun å gi bransjen et best mulig tilbud.   

Registrer deg som ny bruker, fyll ut medlemsskjema og trykk på SEND INN.
Velg type medlemskap fra listen.
Se priser under.

Personlig medlemskap i NTF

kr. 600,- pr år

Personlig medlemskap i NTF og ISA inkl. tidsskrifter

kr. 1.350 pr år

Etat / firma medlemskap i NTF og ISA inkl. tidsskrifter

(for inntil 5 personer til rabatert pris på arrangement i regi av NTF)
kr. 3.100,- pr år

Studentmedlemskap i NTF og ISA inkl. tidsskrifter

kr. 400,- pr år

This is text