Til dere som ønsker å søke om fornying av ETW sertifiseringen.

Frist for innsending av søknad er 1. novermber 2022.

Grunnet korona og at det har vært vanskelig å delta på relevante kurs under pandemien gjelder følgende endring i år:

“Validity of ETW certificate until 12/2022: the candidate must prove 20 hours of further professional training in 2020, 2021 and 2022 in accordance with the regular requirements. If everything complies with the ETW Rules, the recertification can be approved.”

Har du for lite timer kan du delta på online kurs:

Eksempel på gode og relevante kurs finner du blant annet på:
Arboricultural Association - eLearning (trees.org.uk)

https://www.trees.org.uk/Training-Events/eLearning

International Society of Arboriculture > Online Learning > Online Courses (isa-arbor.com)