Værdisætning af træer VAT19

vat19forside
250 kr pr stk

Ikke lagervare

Nyrevidert VAT-norm. Med et mål om å en mer ensartet rettspraksis, samt rimelige og realistiske erstatninger ved verdisetning af trær. VAT19 er utarbeidet av en faglig arbeidsgruppe og vedtatt av åtte faglige organisasjoner. Normen er inspirert av den amerikanske 'Guide for Plant Appraisal'.